Padel is een snelgroeiende sport die laagdrempelig is en snel aan te leren. Het is een mix van tennis en squash. Door het aanbieden van padel waarborgt Tennisvereniging Oostvoorne (TVO) de toekomstbestendigheid van de vereniging. TVO heeft dit jaar fors geinvesteerd uit eigen middelen en het optimaal gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van het Rijk. Daardoor waren zij in staat van 4 velden de toplagen te vervangen inclusief de netten en hekwerken. Daarnaast hebben zij alle lichtarmaturen vervangen door ledverlichting en zijn op het dak van het Clubhuis 70 zonnepanelen geïnstalleerd. Voor de aanleg van een tweetal padelbanen was nog een tekort van EUR 50.000.

Op initiatief van de VVD Westvoorne fractie is tijdens de Raadsvergadering van 18 december jl. gesproken om de nog benodigde EUR 50.000 te financieren. Alle politieke partijen konden zich hierin vinden. Wethouder Jorriena de Jongh gaat na wat de beste wijze is om de financiering te verstrekken en komt in de komende Raadsvergadering met een voorstel hiervoor. Middels dit laatste stukje financiering kunnen de banen met een levensduur van 30 jaar aangelegd worden. Teneinde het woongenot en welzijn van onze burgers te waarborgen is het noodzakelijk sportverenigingen in onze gemeente te behouden, middels deze subsidie is het de komende decennia mogelijk een nieuwe, snelgroeiende sport te beoefenen en is de toekomstbestendigheid van TVO gewaarborgd aldus VVD’er Marco Mentink die is blij met het initiatief en de inzet van TVO.